เตียงผู้ป่วยราคาถูก

เตียงผู้ป่วย ราคาโปรโมชั่น 9,800.- พร้อมที่นอนกันน้ำ

เตียงผู้ป่วย แบบมือหมุน 2 ไกร์


เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน เตียงปรับระดับสูงต่ำได้

     
     

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ใช้รีโมทคอนโทรล

 

     
     
     

เตียงตรวจโรค / เตียงพักฟื้น

     
     
     
     

 รถเข็นพกพาพับได้ น้ำหนักเบา

รถเข็นผู้สูงอายุพับได้ ยอดนิยม

รถเข็นผู้สูงอายุพับได้น้ำหนักเบา