วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2566

รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นคนไข้ รถวีลแชร์

รถเข็นผู้ป่วย รถวีลแชร์ ถือเป็นพาหนะหรือเครื่องมือช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางและการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเนื่องมาจากอายุ อาการเจ็บป่วย หรือความพิการ ซึ่งอาจเปรียบได้ว่า เก้าอี้ล้อรถเข็น เป็นปัจจัยที่ 5 ของผู้สูงอายุก็คงไม่ผิดนัก เพราะ รถเข็นสำหรับผู้ป่วย เป็นเครื่องอำนวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายร่างกาย ในการปฎิบัติกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเห้องน้า การไปหยิบของ เปิดปิดประตูห้อง ไปที่โต๊ะอาหาร ห้องครัว ไปนั่งดูละครทีวี เป็นต้น ซึ่งเมื่อมี เก้าอี้ล้อเข็น ก็สามารถปฎิบัติกิจเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น หรือ ลดภาระ การพึ่งพาผู้อื่นลงได้อย่างมาก ยิ่งกว่านั้น รถเข็นผู้ป่วยแบบพกพา ยังช่วยเพิ่มความสามารถให้กับผู้สูงอายุ ในการเดินทางออกนอกบ้าน ได้ด้วยตัวเอง การเดินทางในที่สาธารณะ ตลอดจนการเข้าสังคม การเล่นกีฬา ซึ่งทำให้มีชีวิตที่เป็นอิสระ ประหนึ่งคนทั่วไป มีเพื่อนพ้อง ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุข นั่นหมายถึงการได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นที่ยอมรับในสังคม นอกจากนี้ รถวีลแชร์ รถเข็นของผู้ป่วยพับได้ ยังเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับคนชรา ในกรณีที่เดินได้ไม่ไกล ก็สามารถใช้ รถเข็นพกพาน้ำหนักเบา เป็นพาหนะ ในการเดินทางได้ รถเข็นผู้ป่วยราคาถูก ยังมีให้เลือกใช้มากมายหลายแบบหลากสไตล์ ทำให้ไม่ต้องกังวลเมื่อต้องออกนอกบ้าน อีกทั้งยังมีชีวิตที่มีความสุขกับลูกหลานภายนอกบ้าน ได้อีกด้วย
ราคารถเข็นคนป่วย ปรับนอนได้ มีสายคาดรัดตัว รับน้ำหนักได้มากกว่า 100 กก. NT1294
เก้าอี้วีลแชร์ พับได้ราคาถูก รถเข็นพับพนักพิงหลังได้ NT12110
รถเข็นผู้สูงอายุพับได้ น้ำหนักเบา NT12109
รถเข็นสำหรับผู้ป่วยพับได้ น้ำหนักเบา NT12108
รถเข็นคนป่วย ปรับเอนนอนได้ Karma KM5000 NT12107
รถเข็นผู้สูงอายุพับได้ราคาถูก น้ำหนักเบา 868 NT12104
รถเข็นผู้ป่วยพับได้ น้ำหนักเบา 863LA NT12103
รถเข็นผู้ป่วยพับได้ มีเบรคมือ NT12102
รถเข็นผู้ป่วยสแตนเลสพับได้ ติดเสาน้ำเกลือ NT12101
รถเข็นสปอร์ต รถวีลแชร์-รถเข็นคนพิการ NT1299
รถเข็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพับได้ติดเสาน้ำเกลือ NT1298
รถเข็นผู้สูงอายุพับได้ราคาถูก NT1292
รถเข็นผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง-เด็กCP NT1290
รถเข็นสำหรับด็ก-รถเข็นวีลแชร์เปิดข้างได้ NT1289
รถเข็นผู้ป่วยสแตนเลสติดเสาน้ำเกลือ NT1286
รถเข็นผู้ป่วยพับได้น้ำหนักเบา NT1285
รถเข็นผู้สูงอายุแบบพกพาเดินทาง พับได้ NT1284
รถเข็นนั่งผู้ป่วยพับได้เบาะหนา NT1283
รถเข็นนั่งผู้ป่วยปรับเอนนอนได้-ปรับขาได้ Wheelchair NT1281
ขายรถเข็นเด็กซีพี-รถเข็นเด็กพิการทางสมอง NT1280
รถวีลแชร์ NT1278 พับได้น้ำหนักเบา รถเข็นผู้สูงอายุพับได้
NT1276 รถเข็นผู้สูงอายุพับได้ล้อใหญ่ Soma SM 150.5
NT1275 รถเข็นนั่งผู้ป่วย-รถเข็นผู้สูงอายุ
NT1258รถเข็นผู้สูงอายุแบบพับได้ รถเข็นผู้สูงอายุไซส์ใหญ่
NT1250รถเข็นผู้สูงอายุพับได้ราคาถูก รับน้ำหนักได้ 136 กิโล
ประโยชน์ของเก้าอี้รถเข็นผู้สูงอายุ รถวีลแชร์ รถเข็นผู้ป่วยราคาถูก 1.ช่วยให้ผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ หรือบุคคลที่จำเป็นต้องใช้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้น 2.ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้อย่างสุขสบายและปลอดภัย 3.ช่วยให้เกิดความความปลอดภัยสำหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเดินหรือการเคลื่อนไหว เช่น กลุ่มคนที่มีความผิดปกติที่ขา ซึ่ง เก้าอี้ล้อเข็น จะช่วยให้การเดินทางของกลุ่มคนเหล่านี้ เกิดความมั่นคงมากขึ้น โอกาสในการล้มลดน้อยลง 4.ช่วยปรับความผิดปกติของกระดูกไขสันหลัง เช่น ในผู้ป่วยที่มีอาการกระดูกสันหลังคด หรือ หลังโก่ง เก้าอี้รถเข็นคนป่วย รถวีลแชร์ เป็นเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์พื้นฐานในการร่วมแก้ไขความผิดปกติ ของกระดูกสันหลัง 5.ช่วยทำให้เกิดความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยในด้านการเคลื่อนไหว ตลอดจนการเดินทาง 6.เสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้ป่วย ให้เห็นถึงความสามารถในการ ใช้ชีวิตที่ปกติได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เมื่อทราบถึงประโยชน์ของเก้าอี้รถเข็นแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้เกิดแนวคิด ในการนำไปใช้ประโยชน์ หรือ ให้ข้อมูลต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง และ เพื่อนๆ ซึ่งทำให้ทราบถึง ประโยชน์ของ เก้าอี้รถเข็น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วย หรือ ผู้พิการต่อไป