วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

การเตรียมความพร้อมก่อนใช้รถเข็นวีลแชร์

10 ก.ค. 2017
18

Wheelchair Services

 

       ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่จะนั่งเก้าอี้รถเข็นผู้ป่วยนั้น มีองค์ประกอบหลายด้านซึ่งในทุกๆด้าน
ต้องพร้อม จึงจะสามารถใช้เก้าอี้รถเข็นได้ แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์และนักกายภาพบำบัด 

โดยองค์ประกอบของผู้ป่วยจะต้องประกอบด้วย

1 เลือกประเภทของเก้าอี้รถเข็นผู้ป่วยให้ถูกกับอาการป่วยหรืออาการบาดเจ็บ 
2 เลือกขนาดที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยความสูงของที่นั่ง ความกว้างของที่นั่ง ความยาวของที่นั่ง เป็นต้น 
3 ผู้ป่วยต้องฝึกนั่งบนเตียงหรือนั่งบนเก้าอี้มาสักระยะหนึ่ง เพื่อให้ระบบการสูบฉีดโลหิตดีในขณะนั่ง 
ซึ่งจะต้องไม่เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนโดยผู้ป่วยควรนั่งให้ได้ 3 ชั่วโมงต่อวัน
 
ก่อนที่จะใช้เก้าอี้รถเข็นคนไข้ทั้งนี้จะมีองค์ประกอบ 3 ปัจจัยดังนี้
1 ความทนทานต่อการนั่ง เพื่อประเมินระบบการไหลเวียนของโลหิตให้ปกติมากที่สุด 
โดยเริ่มฝึกนั่งเป็นนาทีแล้วขยับเป็นชั่วโมงซึ่งเมื่อสามารถนั่งได้นานก็จัดได้ว่าสามารถนั่งเก้าอี้ล้อเข็นได้ 
2 ความสมดุลของการทรงตัวซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อหลัง เช่น หากนั่งแล้วยังเอนไปเอนมา
ก็ต้องฝึกนั่งได้ตรงและคงที่เสียก่อน จึงจะจัดว่าสามารถนั่งเก้าอี้รถเข็นได้ 
3 ใจพร้อมหากผู้มีความต้องการในการลุกนั่งเองจะเป็นสัญญาณที่ดีมาก เพราะเกิดจากความต้องการในตัวผู้ป่วยเอง 
แต่หากผู้ป่วยไม่มีความพร้อมหรือถูกบังคับ มักจะไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกดังนั้น
จะต้องเกิดจากความพร้อมของผู้ป่วยเองจึงจะจัดว่ามีความพร้อม การฝึกความพร้อมของกล้ามเนื้อ 
ก่อนที่จะให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการได้ใช้เก้าอี้รถเข็นผู้ป่วย แพทย์และนักกายภาพบำบัดจะทำการเตรียมความพร้อมของร่างกาย
แก่บุคคลนั้น ให้มีความสามารถตามความจำเป็นในการใช้งานเก้าอี้รถเข็นคนไข้ ซึ่งโดยธรรมชาติการใช้เก้าอี้รถเข็นนั้น 
ร่างกายต้องมีกล้ามเนื้อหลังและแขนที่แข็งแรง 

ดังนั้นจึงมีวิธีการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมพร้อมใช้เก้าอี้รถเข็นผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 

1 ท่านั่งกอดอก ให้ผู้ป่วยนั่งกอดอกตั้งตัวตรง หากยังมีการเอนเอียงไม่นิ่งก็ต้องฝึกให้นั่งได้ตรงและนิ่ง 
2 ถ้าเริ่มหยิบสิ่งของ หลังจากนั่งตัวตรงได้นิ่งแล้วจากนั้นจะพัฒนาให้เริ่มหยิบหรือจับสิ่งของทั้งด้านหน้าและด้านข้าง 
ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเอนไปหยิบสิ่งของแล้วต้องดึงตัวเองกลับได้ด้วย โดยค่อยๆฝึกให้เอื้อมได้ไกลมากขึ้น 
3 ท่าฝึกกล้ามเนื้อแขนด้วยการดึงยางยืดหรือการยกดัมเบล การฝึกกล้ามเนื้อแขนนั้นเพื่อช่วยในการพยุงตัวและดันตัวเองได้
ไม่เกิดการล้ม หรือเกิดการบาดเจ็บ
ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก
ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก