วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ดูแลร่างกายห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

21 ต.ค. 2015
17

exercise

 

โรคหลอดเลือดสมองนับว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่มักพบได้บ่อยในปัจจุบัน   เนื่องจากมีการอุดตันของหลอดเลือดที่สำคัญ ทำให้สมองขาดเลือดไปชั่วขณะหรือถาวรเกิดภาวะสมองขาดเลือดหรือสมองตาย  การที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองจะส่งผลทำให้เกิดความพิการต้องใช้ เก้าอี้รถเข็นผู้ป่วย หรือ รถเข็นคนไข้ ไปตลอดชีวิต
หรือ การเสียชีวิตเกิดขึ้น โรคหลอดเลือดสมองเป็นที่รู้จักกัน เรียกสั้น ๆว่า “Stroke” นับเป็นโรคเรื้อรังที่มีอาการแสดงที่สำคัญให้เห็นอย่างเด่นชัด     อาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะมี keyword ที่สำคัญคือ
Face  มีอาการปากเบี้ยว
Arm   มีอาการแขนขาซีกใดซีกหนึ่งมีอาการอ่อนเเรง
Speech มีอาการพูดไม่ชัด
Time   เวลาในการสังเกตอาการผิดปกติ รวมทั้งอาการปกติครั้งสุดท้าย และะความสำคัญร่วมกับระยะเวลาในการนำผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที
เมื่อมีอาการแสดงที่มีอาการผิดปกติ จะต้องมีการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาให้เร็วที่สุด เนื่องจากในผู้ป่วยที่ระยะเวลาในการเกิดอาการนับแต่ระยะเวลาในภาวะปกติครั้งสุดท้ายจนกระทั่งถึงมาโรงพยาบาล ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง   เพื่อสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันตามเวลาในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม เป็นการช่วยให้อาการนั้นได้รับการแก้ไขเพื่อฟื้นคืนสู่ภาวะความปกติให้มากที่สุด   ภาวะความเสี่ยงของผู้ป่วยที่อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น เหล่านี้ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากยิ่งขึ้น
หากไม่อยากป่วยนั่ง รถเข็นคนป่วย การป้องกันสามารถที่จะทำได้โดยเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย   เน้นการรับประทานผักและผลไม้   ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมต่อภาวะสุขภาพความพร้อมของร่างกายและโรคประจำตัวอย่างน้อยวันละ 30 นาที  รวมทั้งการสังเกตอาการผิดปกติ  หากพบอาการผิดปกติดังกล่าวควรที่จะระมัดระวังและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถรักษาได้ทันท่วงที  จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและมีอัตราความพิการน้อยที่สุด

ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก
ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก