วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ประเภทของเก้าอี้ล้อรถเข็นผู้สูงอายุ

07 ก.ค. 2017
22

wheelchair-medical

ปัจจุบันเก้าอี้ล้อเข็นใช้กันโดยทั่วไป มีให้เลือกหลากหลายชนิด หลายรูปแบบ แต่ละชนิดมีความจำเพาะในลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปรวมทั้งยังมีขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เก้าอี้รถเข็นผู้ป่วย ซื้อเก้าอี้ผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่

1 ประเภทที่ใช้พลังงานภายนอก power wheelchair ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ไฟฟ้าและแบบที่ใช้แบตเตอรี่ มักใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือกลุ่มที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนไม่สามารถสั่งการได้เอง รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่กระดูกไขสันหลัง กระดูกคอ ตลอดจนกลุ่มที่เป็นอัมพาตทั้ง 4 ส่วน คือ ขาทั้งสองข้างและแขนทั้งสองข้าง

2 ประเภทที่ใช้กำลังคนในการขับเคลื่อน   manual wheelchairซึ่งมีทั้งแบบที่ผู้ป่วยเข็นเอง และแบบที่มีผู้ช่วยเข็น ที่มักจะพบเห็นการใช้ในโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำหรับเก้าอี้รถเข็นผู้ป่วย ประเภทที่ 2 ใช้กำลังคนในการขับเคลื่อน ปกติใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการสั่งงานของสมองค่อนข้างดีไม่มีปัญหา สามารถบังคับให้เก้าอี้ล้อเข็น หรือรถเข็นผู้สูงอายุ ไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ โดยเก้าอี้รถเข็นประเภทใช้กำลังคนในการขับเคลื่อนนี้ มีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปตามอาการความเจ็บป่วย ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และ ตามสมรรถนะของเก้าอี้รถเข็นผู้ป่วย พร้อมทั้งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะการงานของแต่ละบุคคลด้วยเพราะในการใช้เก้าอี้รถเข็นจะต้องเห็นพ้องกันทั้งตัวผู้เองและคนดูแลด้วย เช่น คนดูแลต้องการจะได้ขนย้ายสะดวกมีขนาดเล็ก  แต่ผู้ใช้ต้องการตัวใหญ่นั่งสบายแต่ทั้งนี้ความต้องการของทั้งสองฝ่ายควรสัมพันธ์กันด้วย

ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก
ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก