วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการหกล้มได้ง่าย มีดังต่อไปนี้

22 ก.ค. 2016
17

รถเข็นคนชรา

 

1.อายุที่มากขึ้น มีผลต่อการทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงลดน้อยลง ผู้สูงอายุบางราย

อาจควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดี ทำให้มีผลต่อการทรงตัว

2.เมื่ออายุมากขึ้น ระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวทำงานได้ช้าลง

3.ระบบประสาทอัตโนมัติ หรือ กลไกการป้องกันของร่างกายจะทำงานได้ช้าลง มีผลทำให้

หกล้มได้ง่ายกว่าคนในวัยหนุ่มสาว

4.โรคประจำตัวบาสงอย่างเช่น  พาร์กินสัน  อัมพฤกษ์  ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายยากลำบากขึ้น

5.ยาประจำตัวบางอย่าง มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ทำให้ง่วง หรือ

ทำให้ร่างกายตอบสนองได้ช้าลง

มีหลายวิธีที่สามารถลดโอกาสหกล้มของผู้สูงอายุ  ที่สำคัญและสามารถทำได้ง่ายคือ

1.จัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้สะดวกต่อการเดิน  ไม่มีสิ่งกีดขวาง และ มีแสงสว่างเพียงพอ

2.จัดให้มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

3.ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น ไม้เท้า ที่พยุงเดิน หรือ รถเข็นผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์

เหล่านี้มีให้เลือกใช้มากมายหลายแบบ  ผู้ที่สามารถเดินได้บ้างแต่ไม่มั่นคงเสี่ยงต่อการหกล้ม

ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการพยุงเดิน เช่น  ไม้เท้า  โรเลอเตอร์ หรือ วอล์คเกอร์  สำหรับผู้สูงอายุ

ที่เคลื่อนร่างกายได้ลำบากมาก เดินไม่ค่อยได้แนะนำให้ใช้ รถเข็นผู้ป่วย หรือ รถเข็นคนชรา

ในการเดินทาง หรือ การปฎิบัติกิจต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการหกล้ม

อันจะนำมา ซึ่งปัญหาร้ายแรงอื่นๆ  เพื่อการขจัดปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ หากปฏิบัติ

ตามวิธีข้างต้น เชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก
ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก