วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

เก้าอี้รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ

27 ก.ค. 2016
15

 

รถเข็นผู้สูงอายุไฟฟ้า

ปัจจุบันเก้าอี้ล้อเข็นใช้กันโดยทั่วไป  มีให้เลือกหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีความจำเพาะในลักษณะการใช้งาน
ที่แตกต่างกันไป   รวมทั้งยังมีขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

1.ประเภทที่ใพลังงานภายนอก (power wheelchairs)รถเข็นไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ไฟฟ้าและ

แบบที่ใช้แบ็ตเตอรี่ มักใชช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือกลุ่มที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน ไม่สามารถสั่งการเองได้

รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่กระดูกไขสันหลัง กระดูกคอ ตลอดจนกลุ่มที่เป็นอัมพาตทั้งสี่ส่วน คือ ขาทั้งสองข้าง และ แขน

ทั้งสองข้าง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังนิยมใช้เพื่อความสะดวกสะบาย  เบาแรง จึงไม่จำเป็นจะต้องมีอาการหนักหรือเบาควรใช้

รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า ผู้สูงอายุธรรมดาถ้ามีสติดีสามารถควบคุมรถได้เองก็สามารถใช้ได้เช่นกัน  ในทางกลับกันปัจจุบันผู้ที่ไม่สามารถ

ควบคุมรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าเองได้จะมีความยุ่งยากมากกว่าหากให้ผู้อื่นควบคุมรถให้ เพราะการออกแบบจะทำมาเพื่อให้ผู้นั่ง

เป็นผูั้ควบคุมรถเข็นเองเป็นหลัก

2.ประเภทที่ใช้กำลังคนในการขับเคลื่อน         (manual wheelchairs) ซึ่งมีทั้งแบบที่ผู้ป่วยเข็นเอง

และแบบที่มีผู้ช่วยเข็นที่มักจะพบเห็นการใช้ในโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับเก้าอี้ล้อเข็นประเภทที่ 2 ใช้กำลังคนในการขับเคลื่อน ปกติใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการสั่งงานของสมองค่อนข้างดี

ไม่มีปัญหา สามารถบังคับให้เก้าอี้ล้อเข็นไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้

โดยเก้าอี้ล้อเข็นเป็นประเภทใช้กำลังคนในการขับเคลื่อนนี้มีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความพิเศษที่แตกต่างกันไป

ตามอาการความเจ็บป่วย ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตามสมรรถนะของเก้าอี้ล้อเข็น

ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก
ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก