วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

เตียงผู้ป่วยราคาถูก

02 มิ.ย. 2020
21

เตียงผู้ป่วย ราคาโปรโมชั่น 9,800.- พร้อมที่นอนกันน้ำ

เตียงผู้ป่วย แบบมือหมุน 2 ไกร์


เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน เตียงปรับระดับสูงต่ำได้

     
     

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ใช้รีโมทคอนโทรล

 

     
     
     

เตียงตรวจโรค / เตียงพักฟื้น

     
     
     
     

 

ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก
ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก